1.Allah al’alim
2.Ayat Qur’aniyah & Kauniyah
3.Sejarah Ilmu Tauhid
4.Kedudukan Ilmu Tauhid  diantara Semua Ilmu
5.AlQur’an adalah Kitab Tauhid
Al ‘alim

Allah Al ‘Alim (Yang Maha Mengetahui)

1.   Ilmunya mencakup seluruh wujud

“Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu”

(Q.S. al-An’am [6] : 80)

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam Kitab       yang nyata (Lauh Mahfudz)”

(Q.S. al-An’am [6] : 59)

2.   Segala aktivitas lahir dan batin manusia diketahuiNya Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.

Q.S. al-Mu’min [40] : 19

3.   Mengetahui yang lebih tersembunyi dari rahasia bahkan  yang telah dilupakan manusia

Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu,

Maka Sesungguhnya Dia mengetahui rahasia

dan yang lebih tersembunyi

Q.S. Thaahaa [20] : 7.

4.Mengetahui yang belum terjadi
Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (Tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan Telah tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

QS. Al-Hadid [57] : 22

5.Pengetahuan semua makhluk bersumber dari pengetahuanNya

…….Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Q.S. al-Baqarah [2] : 255

download

Advertisements